Department of Chemistry and Biochemistry,Graduate School of Engineering, Kyushu University
KIMIZUKALABORATORY

Department of Chemistry and

Biochemistry, Graduate School of

Engineering, Kyushu University

 

744 Moto-oka, Nishi-ku

Fukuoka 819-0395

 

TEL +81-92-802-2832

FAX +81-92-802-2838

Home » Lab Member

Lab Member

Professor Nobuo Kimizuka

Associate Professor Teppei Yamada

Associate Professor Nobuhiro Yanai

Assistant Professor Masa-aki Morikawa

Assistant Professor Joseph Ka Ho Hui


Technical Support Staff Kazumi Matsuno

Technical Support Staff Chihoko Fukakusa

Assistant Administrative Staff Ryo Maeda


JSPS Postdoctoral Fellow Pankaj Bharmoria

JSPS Postdoctoral Fellow   Biplab Joarder


D3 Shota Hisamitsu

D3 Masanori Hosoyamada


D2 Yimin Liang

D2 Tsubasa Kashino

D2 Hironori Kouno

D2 Ryosuke Yamamoto

D2 Keisuke Okumura


D1 Yoichi Sasaki


M2 Yuki Nagai

M2 Nao Hirakawa

M2 Saiya Fujiwara

M2 Junji Miyano

M2 Yusuke Kawashima


M1 Mika Kinoshita

M1 Takashi Kobayashi

M1 Tetsuro Kobayashi

M1 Keisuke Hayashi

M1 Rena Haruki

M1    Koki Nishimura 


B4 Hirotaka Inoue

B4 Risa Iwami

B4 Kana Orihashi

B4 Kwak Donggyu

B4 Mio Koharagi

B4 Mone Sakata

B4 Yuichiro Seki

B4   Naoyuki Harada