Department of Chemistry and Biochemistry,Graduate School of Engineering, Kyushu University
KIMIZUKALABORATORY

Department of Chemistry and

Biochemistry, Graduate School of

Engineering, Kyushu University

 

744 Moto-oka, Nishi-ku

Fukuoka 819-0395

 

TEL +81-92-802-2832

FAX +81-92-802-2838

Home » Lab Member

Lab Member

Professor Nobuo Kimizuka

Associate Professor Teppei Yamada

Associate Professor Nobuhiro Yanai

Assistant Professor Masa-aki Morikawa

Assistant Professor Joseph Ka Ho Hui


Technical Support Staff Kazumi Matsuno

Technical Support Staff Azusa Suematsu

Technical Support Staff Chihoko Fukakusa

Assistant Administrative Staff Ryo Maeda


Postdoctoral Researcher Kouta Masutani

JSPS Postdoctoral Fellow Pankaj Bharmoria

JSPS Postdoctoral Fellow   Biplab Joarder


D3 Taku Ogawa

D3 Hisanori Nagatomi

D3 Kazuma Mase

D3 Masaya Matsuki


D2 Shota Hisamitsu

D2 Masanori Hosoyamada

D2 Yimin Liang

D2 Tsubasa Kashino


D1 Ryosuke Yamamoto

D1 Keisuke Okumura

D1 Hironori Kouno


M2 Shinya Uchino

M2 Hirotaka Ohara

M2 Yoichi Sasaki

M2 Kangyoku You

M2 Toshiki Eguchi


M1 Yuki Nagai

M1 Nao Hirakawa

M1 Saiya Fujiwara

M1 Junji Miyano

M1 Yusuke Kawashima


B4 Fan Gao

B4 Risa Okeda

B4 Mika Kinoshita

B4 Takashi Kobayashi

B4 Tetsuro Kobayashi

B4 Keisuke Hayashi

B4 Rena Haruki