Members

STAFF

hisaeda_top

Professor

Yoshio HISAEDA

Tel. 092-802-2826

E-mail: yhisatcm(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

shimakoshi_top

Associate Professor

Hisashi SHIMAKOSHI

Tel. 092-802-2828

E-mail: shimakoshi(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

ono_top

Assistant Professor

Toshikazu ONO

Tel. 092-802-2830

E-mail: tono(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

demo_pic

Technical Assistant

Takahiro MASUKO

Tel. 092-802-2831
E-mail: masko(at)ms.
hisaeda.cstm.kyushu-u.ac.jp

demo_pic

Office Work Assistant

Mai MARUTANI

Tel. 092-802-2827

E-mail: marutani(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

demo_pic

Technical Staff

Aiko GOTO

Tel. 092-802-2830

E-mail: gotoaiko(at)
mail.cstm.kyushu-u.ac.jp

Students

D3

 • Maciej Giedyk (Special Research Student)

M2

 • Haruka SHIMIZU
 • So HATANAKA
 • Hiroki FUTAGAWA
 • Kosuke WAKIYA
 • Zhongli LUO

M1

 • Masashi HASHIMOTO
 • Yuki FUKUDA

B4

 • Daiki KOGA
 • Ai TAEMA
 • Kanako TAKAMASU
 • Shiori TOMINAGA

Research Student

 • Taro FUJIOKA